شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

تعرفه نصب شبکه های کابلی

تعرفه های زیر مخصوص شهر تهران بوده و جهت شهرستان ها حداقل ۳۵٪ افزایش قیمت خواهند داشت (برای شهرستان های که دارای شرایط سخت آب و هوایی میباشند، تعرفه ها 45٪ افزایش قیمت خواهند داشت).

شرح خدمات واحد بهای واحد(ریال)
کابل کشی Cat5 & Cat6 & Cat7 UTP/SFTP
متر 170,000
کابل کشی برق UPS تا نمره 2.5*3
متر 310,000
کابل کشی شبکه و برق اضطراری داخل رایزر و تونل آسانسور
متر 300,000
نصب داکت PVC 
متر 165,000
نصب ترانک لگراند یا مشابه همراه با اتصالات  
متر 580,000
نصب جداکننده ( Seprator) ترانک لگراند یا مشابه
متر 165,000
نصب هرگونه داکت یا ترانک داخل رایزر و تونل آسانسور
متر 700,000
نصب سینی PVC
متر 580,000
نصب لوله PVC
متر 550,000
نصب لوله فلزی 
متر 550,000
نصب رك ديواري 3 / 4 /7 / 9 / 12 / 16 / 20  يونيت به همراه نصب تجهیزات ومرتب سازی داخلی
عدد 18,500,000
نصب رك ایستاده  عدد 15,000,000
نصب سرور(Server) و استوریج دستگاه 5,000,000
نصب پچ پنل 24 پورت UTP
عدد 8,500,000
نصب پچ پنل 24 پورت STP
عدد 11,000,000
نصبUPS داخل رك
دستگاه 10,000,000
نصب فیزیکی Switch / Router های 24 پورت به همراه مرتب سازی
دستگاه 3,500,000
نصب فیزیکی Switch / Router های 48 پورت به همراه مرتب سازی
عدد 7,000,000
نصب Fan اضافه بر روي رك
عدد 3,000,000
نصب كيستون شبكه   ‍Cat5 & Cat6 UTP 
عدد 250,000
نصب كيستون شبكه ‍Cat5 & Cat6 SFTP
عدد 350,000
نصب باکس كيستون شبكه ‍و لیبل چاپی
عدد 120,000
نصبJack RJ 11 & 45 UTP
عدد 220,000
نصب  Jack RJ 11 &45 STP عدد 250,000
نصب پریز تلفن  عدد 250,000
نصب پریز برق به همراه وایر شو عدد 450,000
مسير يابي كابل شبكه به همراه ليبل گذاري با تست معمولی رشته 350,000
سوراخكاري ديوار به قطر 5 سانتيمتر به همراه لوله PVC
عدد 800,000
سوراخكاري ديوار به قطر 5 سانتيمتر در ديوار هاي با ضخامت 20 سانتيمتر به بالا
عدد 1,100,000
سوراخكاري پارتيشن (چوبي و آلومينيومي)
عدد 500,000
سوراخكاري سقف وكف با دستگاه هيلتي
عدد 1,700,000
سوراخكاري ديوار با دستگاه هيلتي در ارتفاع
عدد 2,000,000
تست Fluke با دستگاه DTX-1800 / DSX5000 در تهران 
نود تماس
تست Fluke با دستگاه DTX-1800 / DSX5000 در شهرستان
نود تماس
نصب لدر آلومينيومي طرح زيمنس متر 4,500,000
نصب لدر آلومینیومی طرح زیمنس با تفنگ هیلتی (پرچ به بتن و تیرآهن) متر 5,500,000
ارائه طرح و توپولوژي شبكه  بصورت فايل DWG متر مربع تماس