شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

ستاره دنیای فردا

امروزه با توجه به پيشرفت روزافزون صنعت IT در کشور , ما نيز بر آنيم تا سهم خود را در اين صنعت نوپا به منصه ظهور برسانيم .
سياستهای کلی شرکت مهندسی ستاره دنيای فردا که از سال 1378 فعاليت حرفه ای خود را در اين زمينه آغاز نموده مبنتی بر اصول ذيل ميباشد :

  • مشاوره واجراء
  • نرم افزار
  • شبکه

اين شرکت دارای متخصصين , برنامه نويسان , پرسنل فنی و مشاورينی ميباشد که دارای مدارج علمی وتخصصی مرتبط با سابقه علمی و تجربه 23 ساله هستند؛ لذا سعی شده در پياده سازی سياستهای کلی شرکت همواره کيفيت وکميت امور همراه با سرعت عمل , سرلوحه انجام خدمات مسئولين شرکت باشد.
خلاصه توانمنديهای اين مجموعه را با توجه به اصول فوق الذکر , ميتوان اينگونه توصيف نمود :

 

مشاوره واجراء در زمينه های مختلف از قبيل:

  • به روزرسانی , طراحی و پياده سازی نرم افزارهای کاربردی
  • طراحی و پياده سازی انواع شبکه های کامپيوتری موسوم به LAN و WAN
  • طراحی و پياده سازی سيستمهای پيشرفته امنيتی چه به لحاظ نرم افزاری وچه به لحاظ سخت افزاری
  • طراحي و آماده سازي بانكهاي اطلاعاتي توصيفي و مكاني براي پروژه های سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS.
  • طراحي و پياده سازي سيستمهاي پيـشرفته امنـيتي چـه به لحـاظ نرم افـزاري وچه به لحاظ سخت افزاري طبق چارچوب مصوب شرکت

تمامی اين موارد پيش از مرحله اجرای نهايی از نقطه نظر صرفه اقتصادی و بالاترين درجه بهره وری برای سازمان يا ارگان مربوطه , توسط مشاورين و متخصصين ما مورد بررسی و تحقيق قرار خواهند گرفت .

 

تحليل , طراحی و پياده سازی نرم افزارهای کاربردی

کادر مهندسين برنامه نويس اين شرکت با تکيه بر دانش و تجربيات عملی خود در زمينه تحليل , طراحی و پياده سازی انواع اتوماسيون , بانکهای اطلاعاتی و نرم افزارهای تخصصی و همچنين طراحی و پياده سازی صفحات Web Based همواره آماده انجام خدمات در حيطه کاری خود ميباشند.

 

طراحی , نصب و پيکربندی و توزیع تجهیزات شبکه های کامپيوتری

مراحل مختلف تهیه و توزیع تجهیزات شبکه، طراحی توپولوژی و ساختار شبکه , نصب و پيکربندی سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نياز برای ايجاد انواع شبکه های LAN و WAN چه به شيوه کابل کشی (Cabling)يا به شيوه بيسيم (Wireless) و همچنين مسئله خطير امنيت اطلاعات در شبکه ها علی الخصوص شبکه جهانی اينترنت نيز همه و همه از جمله وظايف متخصصين IT اين مجموعه بشمار ميروند.

 

طراحي و مشاوره در رابطه با اطلاعات مکانی ICT  وGIS   

با هدف بكارگيري فناوري هاي نوين اطلاعاتICT  وGIS  در كليه بخشهاي صنعت، تجارت، خدمات ، توليد و همچنين با رويكرد عمومي نمودن اين تكنولوژي جهت مصارف عمومي طراحي ، پياده سازي و اجراي سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي يكي از اهداف شركت بوده و لذا با به كارگيري از يك تيم مجرب و متخصص مبادرت به تهيه ، مشاوره و پشتيباني انواع تجهيزات سخت افزاري GIS  وتهيه نقشه هاي پوششي ، موضوعي ، كالبدي و ... بصورت  ديجيتال ، تلفيق نقشه هاي مختلف و ديجيتال به منظور دستيابي به بهترين راه حل در مديريت شهري و منطقه اي و تهيه طرحهاي توسعه اي GIS  ونياز سنجي و تحقيق پروژه هاي GIS  در سازمانهاي مختلف را عملي مينمايد.

 

در پايان , کارنامه شرکت مهندسی ستاره دنيای فردا در زمينه های مذکور را به استحضار ميرساند : سازمانها و شرکتهای که از سال 1378 تا کنون با اين شرکت همکاری داشته اند.