شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

رزومه واحد شبکه و کامپیوتر

ردیف نام سازمان /شرکت مسئول مربوطه سمت معرف نوع فعالیت شهرستان
1 فاضلاب منطقه 3 تهران  جناب آقای مهندس اصغری  مسئول انفورماتیک  - تجهیزات کامپیوتر تهران 
2 مركز اورژانس تبریز جناب آقای اسماعیلی - - مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه تبریز
3 سازمان زیبا سازی شهرتهران  جناب آقای مهندس بلاغی  مسئول انفورماتیک  - تجهیزات کامپیوتر تهران 
4 مرکز علوم و ستاره شناسی  جناب آقای مهندس بلاغی  مسئول انفورماتیک  سازمان زیبا سازی تهران   مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه تهران 
5 شرکت نساجی و شیمیائی طورباف  جناب آقای مهندس مجتبائی  مدیر عامل  - تجهیزات کامپیوتر و پیاده سازی شبکه تهران - ساوه 
6 شرکت فلات قاره نفت  جناب آقای مهندس سیاح مسئول انفورماتیک  - تجهیزات کامپیوتر و شبکه تهران 
7 تایکو شبکه  جناب آقای مهندس صادقی  مدیر عامل  - تجهیزات کامپیوتر و خدمات و نگهداری تهران 
8 شرکت مهندسی پژوهش رایانه رامین  جناب آقای مهندس نوحیان  مدیر عامل  - مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه تهران 
9 شرکت صنایع فلزی تهران گستر - - شرکت رای ورز مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه تهران 
10 آب و فاضلاب منطقه 5 تهران (امداد ناحیه آذری)  جناب آقای مهندس شاورانی  مسئول انفورماتیک  تایکو شبکه  مشاوره و پیاده سازی شبکه بی سیم تهران 
11 شرکت پاژن و نی نی مارت  جناب آقای مهندس انصاریان  مدیر عامل  شرکت رای ورز مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه تهران 
12 شرکت رنا (سایپا دیزل)  سرکار خانم مهندس علمی  مسئول انفورماتیک  شرکت هپتک رایانه  مسیر یابی و رفع ایراد شبکه تهران 
13 سفارت قبرس  جناب آقای مهندس جلالی  مشاور  شرکت آئین  مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه تهران 
14 شرکت سرمد طب  جناب آقای مهندس سمساری  مدیر فنی  تایکو شبکه  تجهیزات کامپیوتر و پیاده سازی شبکه تهران 
15 شرکت کربن ایران  - - شرکت رای ورز مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه تهران 
16 شرکت دشت مرغاب (یک و یک)  جناب آقای مهندس موسوی مدیر مالی  شرکت رای ورز مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه تهران 
17 شرکت شبکه رای ورز جناب آقای مهندس بیگلربیگی  مسئول انفورماتیک  - مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه تهران 
18 شرکت هامون بلوچ  جناب آقای مهندس اردیبهشت  مسئول انفورماتیک  شرکت رای ورز رفع ایراد شبکه تهران 
19 شرکت عمران شهر جدید اندیشه  جناب آقای مهندس دستورنیکو مسئول انفورماتیک  شرکت رای ورز رفع ایراد شبکه شهر اندیشه 
20 تولیدی مهتا و مهشاد جناب آقای مهندس  مدیر عامل  شرکت پژوهش رایانه رامین  رفع ایراد شبکه تهران 
21 شرکت پیشرو تدبیر هستی (بیمه البرز) جناب آقای مهندس نمیرانیان  مدیر عامل  تایکو شبکه  تجهیزات کامپیوتر و پیاده سازی شبکه تهران 
22 ایمن الکترونیک  جناب آقای مهندس شمیرانی   مدیر عامل  تایکو شبکه  مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه تهران 
23 شرکت رفا الکترونیک  جناب آقای مهندس هاشمی  مدیر عامل  تایکو شبکه  مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه تهران 
24 مجتمع سیلیکون  جناب آقای مهندس یراقچیان  مدیر عامل  تایکو شبکه  مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه تهران 
25 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران  جناب آقای مهندس اسدی  مسئول انفورماتیک  شرکت تار جهان گستر مسیر یابی و رفع ایراد شبکه تهران 
26 آزمایشگاه تشخیص پزشکی مهر  جناب آقای دکتر ثقفی  مدیر آزمایشگاه  - تجهیزات کامپیوتر قزوین 
27 استانداری سمنان  جناب آقای مهندس کاشیان  مسئول انفورماتیک  شرکت ساج ارقام  مشاوره و پیاده سازی شبکه بی سیم سمنان 
28 شرکت راهسازی عمران تهران  جناب آقای مهندس شعبانی  مدیر عامل  آقای مهندس بلاغی مشاوره و تجهیزات کامپیوتر و پیاده سازی شبکه کیش 
29 شرکت صنعتی و تولیدی دسا سرکار خانم مهندس  مسئول انفورماتیک  شرکت سامانه سبز رایان نصب یو پی اس رک مونت APC تهران 
30 موسسه فرهنگی آموزشی فاران  جناب آقای مهندس عبدالهی  مسئول انفورماتیک  - تجهیزات کامپیوتر(ویدئو پروژکتور و سیستم صوتی ) تهران 
31 کارخانه ذوب روی بافق  جناب آقای مهندس رضائی  مدیر شبکه  شرکت سیستمهای باز مشاوره و پیاده سازی شبکه بی سیم یزد
32 شرکت صنایع لاستیک ایران  - - آقای مهندس رشیدی تجهیزات کامپیوتر تهران 
33 شرکت پویش برق تهران (اداره منطقه برق خیام) - مسئول انفورماتیک  یاران سیستم  مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه تهران 
34 شرکت هنرورز جناب آقای مهندس کاشیان  مسئول انفورماتیک  شرکت پژوهش رایانه رامین  مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه قزوین 
35 صنایع صبا فلزات  جناب آقای خداداد مدیر مالی  شرکت پژوهش رایانه رامین  مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه تهران
36 شرکت خوشدم  جناب آقای مهندس اسامه فرج  مدیر عامل  شرکت آئین  طراحی و پیاده سازی شبکه تهران
37 شرکت اینفوتک  جناب آقای مهندس عبادی  مدیر شبکه  تایکو شبکه  رفع ایراد شبکه و پیاده سازی شبکه  تهران
38 شرکت صنعتی هنکل جناب آقای مهندس فتح ا... زاده مسئول انفورماتیک  تایکو شبکه  مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه و بی سیم تهران
39 شرکت صنعتی هنکل جناب آقای مهندس فتح ا... زاده مسئول انفورماتیک  تایکو شبکه  مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه وفیبر نوری قزوین 
40 بیمارستان شریعتی محمد شهر کرج جناب آقای مهندس عزیزیان مدیر شبکه تایکو شبکه  مشاوره و پیاده سازی شبکه بی سیم کرج
41 بانک مرکزی (دفتر مجری طرحهای ساختمانی ) جناب آقای مهندس رضوی  مدیر مالی  تایکو شبکه  مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه تهران
42 شرکت فرآورده های شیمیائی قشم  جناب آقای مهندس احتیاطی  مدیر عامل آقای مهندس سیدی رفع ایراد تجهیزات کامپیوتر و خدمات پشتیبانی تهران 
43 شرکت کارسان جناب آقای مهندس جوادی  مدیر مالی  تایکو شبکه  رفع ایراد تجهیزات کامپیوتر تهران 
44 موسسه توسعه دانش و فناوریهای نوین TDF جناب آقای مهندس نواب پور مدیر عامل تایکو شبکه  مشاوره و پیاده سازی شبکه بی سیم تهران
45 مجتمع ورزشی ونک جناب آقای مهندس خیام نژاد مدیر عامل آقای مهندس حاتمی مشاوره و پیاده سازی شبکه بی سیم تهران
46 شرکت تهران کاروان جناب آقای مهندس دیلمقانی مدیر عامل تایکو شبکه  مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه تهران
47 مرکز جهاد کشاورزی شاهرود جناب آقای مهندس طالبی مدیر دانشگاه مهندس ارسطو مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه و بی سیم شاهرود
48 شرکت فرودگاههای کشور جناب آقای مهندس ابطحی مسئول شبکه  - مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه و بی سیم تهران
49 فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد جناب آقای مهندس حسینی مسئول انفورماتیک  شرکت فرودگاههای کشور تجهیزات شبکه و ارائه نقشه ایزومتریك شبكه مشهد
50 فرودگاه شهید بهشتی اصفهان  سركار خانم مهندس لوائی  مسئول انفورماتیک  شرکت فرودگاههای کشور ارائه نقشه ایزومتریك شبكه كامپیوتری  و طراحی شبكه ترمینال اصفهان
51 آمار و فناوری اطلاعات  شهرداری بیرجند جناب آقای مهندس لطفی مسئول انفورماتیک  شركت عصر ارتباط كاویان ارائه تجهیزات شبكه و نصب تجهیزات  WiFi بیرجند
52 فرودگاه سبزوار جناب آقای مهندس حسینی مسئول انفورماتیک  شرکت فرودگاههای کشور مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه سبزوار
53 سازمان حفظ نباتات  جناب آقای مهندس رضائی مسئول انفورماتیک  شركت عصر ارتباط كاویان پیاده سازی و افزایش Node شبکه  تهران
54 فرودگاه بین المللی تبریز  جناب آقای مهندس سلمانی مسئول انفورماتیک  شرکت فرودگاههای کشور مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه و ارائه طرح شبكه ترمینال تبریز
55 فرودگاه شهید صدوقی یزد  جناب آقای مهندس فقیهی مسئول انفورماتیک  شرکت فرودگاههای کشور مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه یزد
56 فرودگاه شهدای ایلام  جناب آقای مهندس یگانه مسئول انفورماتیک  شرکت فرودگاههای کشور مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه ایلام
57 فرودگاه استان مركزی  اراك  جناب آقای مهندس تاج مسئول انفورماتیک  شرکت فرودگاههای کشور مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه اراك
58 فرودگاه زنجان جناب آقای مهندس اكبرپور مسئول انفورماتیک  شرکت فرودگاههای کشور مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه زنجان
59 فرودگاه اردبیل جناب آقای مهندس خدائی مسئول انفورماتیک  شرکت فرودگاههای کشور مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه اردبیل
60 فرودگاه بوشهر جناب آقای مهندس اسدی كارشناس امور مالی شركت فرودگاههای كشور مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبكه بوشهر
61 فرودگاه سنندج جناب آقای مهندس محمدزاده مسئول انفورماتیک  شركت فرودگاههای كشور تست بستر شبكه  با دستگاه Fluke سنندج
62 دانشگاه علم و صنعت  جناب آقای مهندس مشحون مسئول انفورماتیک  سایت شركت  تست بستر شبكه  با دستگاه Fluke تهران
63 شركت پارس كرپ جناب آقای مهندس موج بافان مدیر عامل سایت شركت  مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه تهران
64 فرودگاه بین المللی زاهدان جناب آقای مهندس اعرابی معاونت عملیات فرودگاه شركت فرودگاههای كشور ارایه و نصب تجهیزات Thin Client HP زاهدان
65 فرودگاه بین المللی آبادان جناب آقای مهندس نجمی معاونت عملیات فرودگاه شركت فرودگاههای كشور ارائه طرح شبكه آبادان
66 فرودگاه بین المللی اهواز جناب آقای مهندس پورسلامت  مسئول انفورماتیک  شركت فرودگاههای كشور ارایه طرح شبكه ترمینال داخلی اهواز
67 شركت پارس حیات ساغلیك ارونلری جناب آقای مهندس فوائد تویلوقلو مسئول انفورماتیک  خانم شاهمرادی ارایه تجهیزات و مسیر یابی شبكه  تهران
68 فرودگاه لارستان  جناب آقای مهندس مشكوری معاونت عملیات فرودگاه شركت فرودگاههای كشور ارایه تجهیزات Thin Client HP  
69 اداره كل راه آهن زاگرس(اندیمشك) جناب آقای مهندس رامی مدیر فناوری اطلاعات سایت شركت  ارایه تجهیزات شبكه و لدر اندیمشك
70 اداره كل راه آهن لرستان (درود) - - راه آهن زاگرس ارائه لدر درود
71 اداره كل راه آهن جنوب (اهواز) - - راه آهن زاگرس ارایه تجهیزات شبكه اهواز
72 شركت برق منطقه ای خوزستان - - سایت شركت  ارایه لدر خوزستان
73 شركت طرح و توسعه آراد - - سایت شركت  ارایه لدر اصفهان
74 شركت گاز استان مركزی (اراك) - - سایت شركت  ارایه لدر اراك
75 شركت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر سركار خانم مهندس قنبری مسئول انفورماتیک  سایت شركت  مشاوره و طراحی و پیاده سازی شبکه تهران
76 شركت كد بانو(دلپذیر) - - سایت شركت  ارائه تجهیزات شبكه تهران