شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

تعرفه نصب شبکه های بی‌سیم

تعرفه های زیر مخصوص شهر تهران بوده و جهت شهرستان ها حداقل ۲۵٪ افزایش خواهند داشت (برای شهرستان های که دارای شرایط سخت آب و هوایی میباشند، تعرفه ها ۳۵٪ افزایش خواهند داشت).

شرح خدمات واحد بهای واحد
دكل G35 با متعلقات كامل گالوانيزه گرم
متر تماس
دكل G45 با متعلقات كامل گالوانيزه گرم
متر تماس
سيستم روشنايي چشمك زن با كابل و فتوسل
سري تماس
سيستم ارتينگ صاعقه گير درجه 2 با كابل روكش دار نمره 35 افشان
سري تماس
سيستم ارتينگ صاعقه گير درجه 1 با كابل روكش دار نمره 35 افشان
سري تماس
نصب دكل
متر تماس
اجراي فوندانسيون برر روي زمين
مورد تماس
اجراي فوندانسيون برر روي بام
مورد تماس
نصب آنتن واكسس پوينت در داخل ساختمان
مورد 6,500,000
نصب آنتن واكسس پوينت در خارج ساختمان
مورد 7,500,000
نصب آنتن واكسس پوينت بر روي دكل
مورد تماس