شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

لوازم جانبی رک استارتک

 • نگهدارنده کابل با درب ریلی ۱ یونیت (طرح AMP) سفید و مشکی
 • نگهدارنده کابل با درب ریلی ۲ یونیت (طرح AMP) مشکی
 • نگهدارنده کابل با درب پین دار ۱ یونیت (طرح Nexans) سفید و مشکی
 • قلاب نگهدارنده کابل عمودی (بسته ۵تایی)
 • کشوی قفل دار ۱ یونیت (برای رک های عمق ۶۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر) مشکی
 • سینی ثابت برای رک عمق ۶۰ سانتیمتر (تحمل بار تا ۵۰ کیلوگرم) مشکی
 • سینی ثابت برای رک عمق ۱۰۰ سانتیمتر (تحمل بار تا ۵۰ کیلوگرم) مشکی
 • سینی ثابت ریل دار برای رک عمق ۶۰ سانتیمتر (تحمل بار تا ۵۰ کیلوگرم) مشکی
 • سینی ثابت ریل دار برای رک عمق ۱۰۰ سانتیمتر (تحمل بار تا ۵۰ کیلوگرم) مشکی
 • سینی متحرک ریل دار برای رک عمق ۶۰ سانتیمتر (تحمل بار تا ۳۰ کیلوگرم) مشکی
 • سینی متحرک به همراه بازوی کابل برای رک عمق ۱۰۰ سانتیمتر (تحمل بار تا ۵۰ کیلوگرم) مشکی
 • نبشی ال شکل ریلی برای رک عمق ۶۰ سانتیمتر (تحمل بار ۱۰۰ کیلوگرم)
 • نبشی ال شکل ریلی برای رک عمق ۱۰۰ سانتیمتر (تحمل بار ۱۰۰ کیلوگرم)
 • پیچ، مهره، واشر پلاستیکی (بسته ۲۰ تایی)
 • شین ارت (به همراه اتصالات)