شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

کنترل منصوبات و سخت افزار شبکه

کاتالوگ: 

با استفاده از AutoCAD Internal Data Object
طراحی و اجرا: شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

مقدمه

در عصر حاضر بكارگیری و استفاده از خدمات ماشینی یكی از اصلی ترین ابزارهای انسان برای برای رسیدن به اهداف و آینده ای روشن می باشد. لذا این ادوات و سخت افزار گاهی اوقات هماننـــد كلاف های سردرگم اطراف ما را احاطه نموده و طوری كه انگاری انسان در چنگال تارهای این فناوری اسیـــــر و گرفتار شده . لیكن مدیریت و اشراف سریع به روی تمامی سخت افزار و منصوبات شبكه آن هم روی نقشه برای مدیران و به خصوص مسئولین سیستم های شبكــــه (Administrator) یكی از نیازهای مهم به شمار می رود.

از این رو به كمك این تكنیك می توان به راحتی وضعیت موجود سخت افـــــزار و منصوبات شبكه و به همراه هرگونه اطلاعات توصیفی در هر سازمــان و تشكیلاتی را تحت كنترل و نظارت داشت .

برای استفاده از این سیستم باید ابتدا سایت پلان اصلی به همراه موقعیت و چیدمان داخلی لوازم اداری ( میز - صندلی - فایل - كتابخانه و . . . ) به طور دقیـــــــق در محیط نرم افزار اتوكد رسم و تهیه گردد. سپس كلیه اقلام و منصوبات سخت افزاری و شبكه به صورت نمــــــــــادین رسم شده ( مانند كامپیوتر - رك - پرینتر - اكسس پوینت - كابل و . . . . ) و بعد فیلدهای اطلاعاتی مربوط به هر كدام از این منصوبات تهیه و به طــــــــرح و شكل آن متصل می گردد . حال یك بلوك اطلاعاتی تهیه شده و می توان آن را در هر كجای پلان درج نمـود.

مزایای بكار گیری این روش:

1 - كاربری آسان در محیط عمومی AutoCAD 2006 و بالاتر

2 - ابزاری دقیق برای Administrator سیستم برای مشاهده مشخصات و منصوبات سخت افزاری هر اپراتور

3 - گزارشگیری های متنوع از انواع اقلام اطلاعاتی منصوبات و سخت افزار و تهیـــــه لیست های دقیق آماری

4 - نمایش كلیه واحدهای سازمانی به تفكیك

5 - جستجوی موردی از هر كـــــــدام از اقلام اطلاعاتی و پیدا كردن آن روی نقشه

اجزای تشكیل دهنده منوی كنترل شبكه:

این منو متشكل از كلیه توابع عملیاتی بوده كه با توجه به نیاز هر سازمان قابل تغییر و تنظیم می باشد . این منو در كلیه نسخه های اتوكد 2006 به با لا قابل اجرا می باشد .

 کنترل منصوبات و سخت افزار شبکه

درج اجزاء اطلاعاتی شبكه:

همانگونه كه قبلا توضیح داده شد اقلام اطلاعاتی منصوبات شبكــه در این قسمت و در سایت پلان درج شده و پس از درج فیلدهای مربوطه را تكمیل می نماییـم . لازم به ذكر است كه این فیلدها در زمانی دیگر نیز توسط یك اپراتور دیگــــــر می تواند تكمیل گردد .

درج اجزاء عادی شبكه:

این بلوكها همانند اقلام اطلاعاتی درج شده با این تفاوت كه فقط جنبه تصویری داشته و فاقد فیلدهای اطلاعاتی می باشند . ( مانند میز - صندلی - و . . . . . )

 کنترل منصوبات و سخت افزار شبکه

جستجوی موردی:

با این گزینه به راحتی می توان هر فیلد خاص را در داخل هر بلوك اطلاعاتی در كل سایت پلان جستجو و پیدا كرده و روی منطقة آن بلوك زوم شــــد

نمای كلی پلان:

با كلیلك روی این گزینه كل سایت پلان روی مانیتور قابل رویت خواهد شد .

گـزارشـگـیــری:

یكی از اصلی ترین قسمت های این سیستم گزارشگیری می باشد . بوسیلة ایــــن گزینه و پنجره محاوره ای مربوطه می توان هر نوع گزارشگیری از اقلام اطلاعاتی را به راحتی انجام داد و یا خروجی هایی با فرمت XLS - MDB تهیه نمــــــود

زوم با دریچه:

با كلیك روی این گزینه و باز كردن یك پنجره می توان منطقه مورد نظر را روی مانیتــــور زوم نمـــــود.

ZOOM+ & ZOOM-

با كلیك روی هر كدام از این دو گزینه ضریب نمایی تصویر فعلی روی مانیتور به میزان چهاردهم 0.4 تغییر خواهد كرد .

مشخصه ها: