شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

پاورماژول استارتک (ترمینال برق) ۸ پریز- ST-PDU-1112

تولید کننده: 

پاورماژول استارتک (ترمینال برق) ۸پریز DIN 49440 دوشاخه DIN 49441

ترمینال برق ۱ یونیت افقی با قاب آلومینومی - ۸ پریز طرح آلمانی DIN 49441

PRODUCT CODE

PRODUCT DESCRIPTION

OPTIONS

DIMENSION

ST-PDU-1112

1Phase 250 VAC Input IP20, 16 A, 3.5 kW, 8 x German Type(DIN 49440) Socket, 2m H05VV-F 3G1,5 mm² black cord with DIN 49441 plug

 

482x44x44 mm

مشخصه ها: 
جدول مشخصات گونه ها: