شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

نرم افزار جمع آوری اطلاعات کامپيوترهای شبکه (PMCollector)

کاتالوگ: 

نکته های زیر در این نرم افزار قابل مشاهده میباشد :

 1. این نرم افزار اطلاعات سخت افزاری سیستم ها را شامل اطلاعات سخت افزاری سیستم ها را شامل : اطلاعات OS+ اطلاعات Bios+ اطلاعات نصب ویندوز+ اطلاعات Manager Device + اطلاعات مربوط به CD وFloppy + لیست Process های سیستم + لیست نرم افزارهای نصب شده + Drive Free Space+ Available Memory + اطلاعات مرتبط با Defrag + Service Pack و ..........
 2. این نزم افزار Agentهایی را برای جمع آوری اطلاعات به سیستم ها ارسال میکند این Agentها فایلهای اجرایی با حجم بسیار کم میباشد که به زبان VB6 نوشته شده اند این فایلها توسط نرم افزار اصلی و کنترل کننده به لیست کامپیوترها ی تحت کنترل ارسال میشود از آن پس Agent فعال و آماده ارسال اطلاعات به مرکز خود میباشد.
 3. این نرم افزار با عوامل امنیتی نظیر Firewall و Anti Virus نصب شده بر روی سیستم ها مشکل نداشته و بدون تغییرات در آنها و با Enable بودن آنها بکار خود ادامه میدهد .
 4. نرافزار مرکزی یا نرم افزار مادر که وظیفه ارسال و کنترل Agentها را بعهده دارد یک برنامه تحت .Net هست که به زبان C# نوشته شده است . این برنامه مادر وظیفه تهیه لیست کلیه کامپیوترها ی موجود در Domain و اجرای فرامین شما را بعهده دارد. روش کار به این صورت است که لیست کامپیوترهای موجود در شبکه نمایش داده میشود و سیستمهای که میخواهیم Agent به آنها ارسال شود را انتخاب میکنیم سپس Schedule مورد نظر را برای لیست انتخاب میکنیم تا مشخص باشد چه زمانی Agent ها ملزم به ارسال اطلاعات به سرور میباشند.

نکات :

 • سرور از SQl Server Database برای نگهداری اطلاعات سیستمها استفاده میکند.
 • نرم افزار مادر مجهز به یک برنامه تحت Web به زبان ASP .Net میباشد که این امکان را فراهم میکند تا از هر جای شبکه بتوان اطلاعات Agentها را مشاهده کرد.علاوه بر آن این امکان را فراهم میسازد تا بتوان اطلاعات جمع آوری شده توسط Agent را تغییر داد یا چیز جدیدی به آنها اضافه کرد در حقیقت با این برنامه Web Base ما میتوانیم اطلاعات Agent های خود را کاملتر کنیم و مواردی را که Agent در جمع آوری اطلاعات موفق نبوده است را کامل کنیم بعنوان مثال Agent قادر به شناسایی مارک Keyboard نبوده و می بایست از طریق نرم افزار Web Base اطلاعات آن را کامل کنیم در ضمن سیستم Web Base این امکان را فراهم میسازد تا کارشناس بتواند پس از مراجعه به هر سیستم پس از انجام تعمیرات بلافاصله اطلاعات تعمیراتی را در سیستم ثبت کند.
 • اطلاعات مربوط به Printer & Scanner (پرینترها و اسکنرها نیز در این سیستم قابل جمع آوری ؛ نگهداری و گزارش گیری میباشد. منتها Agent اطلاعاتی را در مورد این وسایل ارسال نمی کند.
 • برنامه مادر باید تحت سطح دسترسی Admin اجرا شود تا از تمام Resource های شبکه امکان استفاده را داشته باشد. - نرم افزار مادر مجهز به فرمهای گزارشگیری مفصل میباشد .
 • نرم افزار مادر می تواند تمامی اطلاعات گردآوری شده توسط کارشناسان و Agent ها را نیز گزارشگیری نماید.
 • نرم افزار مادر دارای لیستی است بنام Protected که کامپیوترهایی که به این لیست اضافه میشوند مرتبااز لحاظ اطلاعات سخت افزاری چک میشوند و گزینه هایی را که برای لیست انتخاب کرده باشیم نسبت به آنها حساس میباشد و در زمان مذکور Alarm میدهد. بعنوان مثال کامپیوتری را به لیست حفاطت شده وارد میکنیم و Schedule آن لیست را به 3 ساعت Set میکنیم و Event مربوط به لیست را RAM Size Change قرار میدهیم در این حالت نرم افزار هر 3 ساعت یکبار Agent را مجبور به ارسال اطلاعات آن سیستم میکند وهر وقت که اندازه Ram کامپیوتر مورد نظر تغییر کند به شما Alarm خواهد داد که سایز Ram این سیستم دچار تغیییر شده است .
 • نرم افزار مادر قادر به جمع آوری Desktop Screen Capture میباشد یعنی اینکه میتوانیم تصویری از Desktop هر کامپیوتری در شبکه دریافت کنیم این عکسها کمکهای فراوانی به مسائل Helpdesk و همچنین تکمیل مستندات Pm سیستمها میکند.
 • نرم افزار مادر قادر به اجرای Bench Mark هایی برای تست قطعات سخت افزاری بر روی سیستمها میباشدکه با اجرای اینگونه الگوریتمها می توان از صحت عملکرد قطعات سخت افزاری نظیر CPU و RAM و VGA و Sound و .... اطلاعات بسیاز مفیدی جمع آوری کرد.
 • نرم افزار مادر قادر به گزارشهای گرافیکی نظیر چارت و گراف میباشد. گزارشهای نظیر روند مصرف قطعات و روند خرابی قطعات ؛ قطعات پر مصرف ؛خرابی های زود رس ؛ نرخ زمانی تعمیرات و ارائه سرویس میزان رضایت مصرفی کاربران .

پس از توضیح هسته مرکزی نوبت به ورودها و خروجیها ی نرم افزار میرسد:

ورودیها : این نرم افزار ورودی خاص نداشته و تنها ورودی آن اطلاعات وارد شده توسط کارشناس میباشد.
خروجیها : این نرم افزار خروجیهای زیر را قادر به تولید است :

 1. خروجی بصورت یک لیست بروز شده از اسامی کامپیوترها و اطلاعات مرتبط با Pm آن سیستم ها بصورت XLS و MDB و CSV و XML و Text میباشد.خروجی فوق میتواند بصورت فایلهای ذکر شده باشد ولی به ازای هر کامپیوتر یکی از فایلهای فوق را تولید نماید در حقیقت به ازای تعداد کامپیوترها به همان تعداد فایل خواهیم داشت .
 2. لحاظ کردن موقعیت جغرافیایی GIS آن کامپیوتر توسط X و Y در فایلها و لیستهای تولید شده بالا که با در نظر گرفتن یک مبدا مختصات برای شرکت مذکور فاصله تمام کامپیوترها از مرکز را به X و Y محاسبه و در نرم افزار مادر وارد مینمایم بنابراین این مختصات ها در خروجی نرم افزار نیز قرار مگیرد و قابل استفاده برای ورودی نرم افزار های دیگر میباشد . بعنوان مثال یک برنامه بر مبنی AutoCAD با داشتن مشخصات X و Y اقدام به ترمیم Locationها آن کامپیوتر بر روی Map خود مینماید.
 3. امکان تولید خروجی با فرمتهای دلخواه نیز وجود دارد که باید در دستور کار قرار گیرد.

محدودیتهای نرم افزار :

تنها محدودیت این نرم افزار در حال حاضر این است که با Workgroup عملکرد 100% را ندارد و سیستمها یی که در Domain قرار ندارند بسختی توسط آن Manage میشوند البته لازم بذکر است تعداد سیستمهایی که عضو Domain نیستند و احتیاج به جمع آوری اطلاعات از آنها خواهیم بود بسیار کم هستند که امیدواریم در Ver. بعدی این مشکل نیز برطرف گردد.

نیازمندیهای سیستم :

نرم افزار PM Collector جهت نصب و عملیاتی شدن به موارد زیر احتیاج دارد

 1. Net Frame Work 2.0
 2. Windows 2000 و windows 2003 و Windows XP
 3. دسترسی Admin برای نصب و اجرا
 4. نصب SQL Server 2005
 5. Asp .net 2 & IIS
مشخصه ها: