شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

رک های مینی استارتک D&N

و سوئيچ هاي غير رك مونت - قابليت NVR و DVR امكان نصب انواع نصب رك در هر زاويه بر روي ديوار و سقف و داخل كف كاذب - پوشش رنگ ، كوره اي آنتي استاتيك - طراحي شيك و بي نظير - تحمل بار تا 30 - در دورنگ سفيد استخواني و مشكي - ضد سرقت Kg وزن