شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

رک سرور ایستاده اورمان 80100

تولید کننده: 

گزینه های درب رک سرور اورمان

گزینه های درب رک سرور اورمان

All Heights FRONT DOOR Options

 1. Without front Door
 2. Single Openning, Curved Shape, Complete Framed %63 perforated, Solid Metal Front Door, 4 Point Handled Locking
 3. Single Openning, Curved Shape, Complete Framed %80 perforated, Solid Metal Front Door, 4 Point Handled Locking
 4. Double Openning, Flat Shape, Complete Framed %63 perforated, Solid Metal Front Door, 3 Point Handled Locking
 5. Double Openning, Flat Shape, Complete Framed %80 perforated, Solid Metal Front Door, 3 Point Handled Locking
 6. Single Openning, Flat Shape, Complete Framed Glass Center Ventilation Slotted pattern on frame, Solid Metal Front Door, 4 Point Handled Locking
 7. Single Openning, Curved Shape, Complete Framed Plexi-glass Center Ventilation Slotted pattern on frame, Solid Metal Front Door, 4 Point Handled Locking

All Heights REAR DOOR Options

 1. Without Rear Door
 2. Double Openning, Flat Shape, Complete Framed %63 perforated, Solid Metal Rear Door, 3 Point Handled Locking
 3. Single Openning, Flat Shape, Complete Framed %63 perforated, Solid Metal Rear Door, 4 Point Handled Locking
 4. Single Openning, Flat Shape, Complete Framed %80 perforated, Solid Metal Rear Door, 4 Point Handled Locking
 5. Double Openning, Flat Shape, Complete Framed %80 perforated, Solid Metal Rear Door, 3 Point Handled Locking

PANEL Options

 1. No Side Panel On product
 2. Two Side Panels, left / right included in shipping configuration
 3. One Side Panel Only on Left Side
 4. One Side Panel Only on Right Side
مشخصه ها: 
مشخصه های رک
ظرفیت1000kgs
عرض800mm
عمق1000mm
ارتفاع42U, 45U
رنگخاکستری روشن و مشکی
جدول مشخصات گونه ها: 
شماره مدل رکتوضیحاتابعاد ارتفاع×عمق×عرض (میلی متر)
ST-SR42U8010-CC-111رک ایستاده سرور ۴۲ یونیت ۱۹ اینج-
ST-SR45U8010-CC-111رک ایستاده سرور ۴۵ یونیت ۱۹ اینج800x1000x2105

شماره مدل رک ها بصورت زیر می باشند :

 • CC (کد رنگ) : LG برای خاکستری روشن و BL برای مشکی
 • "111" : اعداد انتهای کد مشخص کننده گزینه های در و پنل می باشند :
  • عدد اول مشخص کننده خصوصیات درب جلویی است.
  • عدد دوم مشخص کننده  خصوصیات درب پشتی است.
  • عدد سوم مشخص کننده خصوصیات پنل/درب کناری است.