شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

رک ایستاه دومان 80100

تولید کننده: 

گزینه های درب رک ایستاده دومان 80100

گزینه های درب رک ایستاده دومان 80100

All Heights FRONT DOOR Options

 1.  Without front Door
 2.  Double Openning, Flat Shape, Side Framed Glass Front Door, Single Point Barrel Locking TOP/BOTTOM
 3. Single Openning, Flat Shape, Complete Framed %63 perforated, Solid Metal Front Door, Single Point Handled Locking
 4. Single Openning, Flat Shape, Complete Solid Metal Front Door, Single Point Handled Locking
 5. Double Openning, Flat Shape, Complete Solid Metal Front Door, 3 Point Handled Locking
 6. Double Openning, Flat Shape, Complete Framed %63 perforated, Solid Metal Front Door, 3 Point Handled Locking
 7.  Single Openning, Flat Shape, Complete Framed Glass Front Door, Single Point Handled Locking

 

All Heights REAR DOOR Options

 1. Without Rear Door
 2. Solid Metal Panel, Snap locking and Barrel Lock, Single Point Locking
 3. Single Openning, Flat Shaped, Solid Metal Rear Door, Single Point Barrel Locking, Hinged, Top/bottom Cable entry, and Top/Bottom Metal Bracket Set
 4.  Double Openning, Flat Shaped, Solid Metal Rear Door, Single Point Barrel Locking, Hinged, Top/bottom Cable entry, and Top/Bottom Metal Bracket Set
 5.  Single Openning, Flat Shape, Complete Framed %63 perforated, Solid Metal Rear Door, Single Point Handled Locking, Top/Bottom Metal Bracket Set
 6. Double Openning, Flat Shape, Complete Framed %63 perforated, Solid Metal Rear Door, 3 Point Handled Locking, Top/Bottom Metal Bracket Set

All Heights SIDE PANEL Options

 1. No Side Panel On product
 2. Two Side Panels, left / right included in shipping configuration
 3. One Side Panel Only on Left Side
 4. One Side Panel Only on Right Side
مشخصه ها: 
مشخصه های رک
ظرفیت600kgs
عرض800mm
عمق1000mm
ارتفاع42U, 45U
رنگخاکستری روشن و مشکی
جدول مشخصات گونه ها: 
شماره مدل رکتوضیحاتابعاد ارتفاع×عمق×عرض (میلی متر)
ST-FS42U8010-CC-111رک ایستاده ۴۲ یونیت ۱۹ اینج800x1000x2053
ST-FS45U8010-CC-111رک ایستاده ۴۵ یونیت ۱۹ اینج800x1000x2187

شماره مدل رک ها بصورت زیر می باشند :

 • CC (کد رنگ) : LG برای خاکستری روشن و BL برای مشکی
 • "111" : اعداد انتهای کد مشخص کننده گزینه های در و پنل می باشند :
  • عدد اول مشخص کننده خصوصیات درب جلویی است.
  • عدد دوم مشخص کننده  خصوصیات درب پشتی است.
  • عدد سوم مشخص کننده خصوصیات پنل/درب کناری است.