شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

رک ایستاه دومان 6080

تولید کننده: 

گزینه های درب و پنل رک

گزینه های درب و پنل رک ایستاده دومان

All Heights FRONT DOOR Options

 1.  Without front Door
 2. Single Openning, Flat Shape, Side Framed Glass Front Door, Single Point Handled Locking.
 3. Single Openning, Flat Shape, Complete Framed %63 perforated, Solid Metal Front Door, Single Point Handled Locking
 4. Single Openning, Flat Shape, Complete Solid Metal Front Door, Single Point Handled Locking

All Heights REAR DOOR Options

 1. Without Rear Door
 2. Solid Metal Panel, Snap locking and Barrel Lock, Single Point Locking
 3. Single Openning, Flat Shaped, Solid Metal Rear Door, Single Point Barrel Locking, Hinged, Top/bottom Cable entry, and Top/Bottom Metal Bracket Set
 4. Single Openning, Flat Shape, Complete Framed %63 perforated, Solid Metal Rear Door, Single Point Handled Locking, Top/Bottom Metal Bracket Set.
 5. Single Openning, Flat Shape, Complete Solid Metal Rear, Single Point Handled Locking, Top/Bottom Metal Bracket Set.

All Heights SIDE PANEL Options

 1. No Side Panel On product
 2. Two Side Panels, left / right included in shipping configuration
 3. 2 One Side Panel Only on Left Side
 4. One Side Panel Only on Right Side
مشخصه ها: 
مشخصه های رک
ظرفیت600kgs
عرض600mm
عمق800mm
ارتفاع12U, 16U, 20U, 22U, 26U, 32U, 36U, 39U, 42U, 45U
جدول مشخصات گونه ها: 
شماره مدل رکتوضیحاتابعاد ارتفاع×عمق×عرض (میلی متر)
ST-FS12U6080-CC-111رک ایستاده ۱۲ یونیت ۱۹ اینج600X800x720
ST-FS16U6080-CC-111رک ایستاده ۱۶ یونیت ۱۹ اینج600X800x898
ST-FS20U6080-CC-111رک ایستاده ۲۰ یونیت ۱۹ اینج600X800x1076
ST-FS22U6080-CC-111رک ایستاده ۲۲ یونیت ۱۹ اینج600X800x1164
ST-FS26U6080-CC-111رک ایستاده ۲۶ یونیت ۱۹ اینج600X800x1342
ST-FS32U6080-CC-111رک ایستاده ۳۲ یونیت ۱۹ اینج600X800x1609
ST-FS36U6080-CC-111رک ایستاده ۳۶ یونیت ۱۹ اینج600X800x1787
ST-FS39U6080-CC-111رک ایستاده ۳۹ یونیت ۱۹ اینج600X800x1920
ST-FS42U6080-CC-111رک ایستاده ۴۲ یونیت ۱۹ اینج600X800x2053
ST-FS45U6080-CC-111رک ایستاده ۴۵ یونیت ۱۹ اینج600X800x2187

شماره مدل رک ها بصورت زیر می باشند :

 • CC (کد رنگ) : LG برای خاکستری روشن و BL برای مشکی
 • "111" : اعداد انتهای کد مشخص کننده گزینه های در و پنل می باشند :
  • عدد اول مشخص کننده خصوصیات درب جلویی است.
  • عدد دوم مشخص کننده  خصوصیات درب پشتی است.
  • عدد سوم مشخص کننده خصوصیات پنل/درب کناری است.