شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

رک ایستاه دومان 60100

تولید کننده: 

گزینه های درب و پنل

گزینه های درب و پنل رک های سری دومان

گزینه های درب جلویی
 1.  Without front Door
 2. Single Openning, Flat Shape, Side Framed Glass Front Door, Single Point Handled Locking.
 3. Single Openning, Flat Shape, Complete Framed %63 perforated, Solid Metal Front Door, Single Point Handled Locking
 4. Single Openning, Flat Shape, Complete Solid Metal Front Door, Single Point Handled Locking

گزینه های درب پشتی

 1. Without Rear Door
 2. Solid Metal Panel, Snap locking and Barrel Lock, Single Point Locking
 3. Single Openning, Flat Shaped, Solid Metal Rear Door, Single Point Barrel Locking, Hinged, Top/bottom Cable entry, and Top/Bottom Metal Bracket Set
 4. Single Openning, Flat Shape, Complete Framed %63 perforated, Solid Metal Rear Door, Single Point Handled Locking, Top/Bottom Metal Bracket Set.
 5. Single Openning, Flat Shape, Complete Solid Metal Rear, Single Point Handled Locking, Top/Bottom Metal Bracket Set.

گزینه های پنل کناری

 1. No Side Panel On product
 2. Two Side Panels, left / right included in shipping configuration
 3. 2 One Side Panel Only on Left Side
 4. One Side Panel Only on Right Side
مشخصه ها: 
مشخصه های رک
ظرفیت600kg
عرض600mm
عمق1000mm
ارتفاع22U, 26U, 32U, 36U, 39U, 42U, 45U
رنگخاکستری روشن و مشکی
جدول مشخصات گونه ها: 
شماره مدل رکتوضیحاتابعاد ارتفاع×عمق×عرض (میلی متر)
ST-FS22U6010-CC-111رک ایستاده ۲۲ یونیت ۱۹ اینج600x1000x1164
ST-FS26U6010-CC-111رک ایستاده ۲۶ یونیت ۱۹ اینج600x1000x1342
ST-FS32U6010-CC-111رک ایستاده ۳۲ یونیت ۱۹ اینج600x1000x1609
ST-FS36U6010-CC-111رک ایستاده ۳۶ یونیت ۱۹ اینج600x1000x1787
ST-FS39U6010-CC-111رک ایستاده ۳۹ یونیت ۱۹ اینج600x1000x1920
ST-FS42U6010-CC-111رک ایستاده ۴۲ یونیت ۱۹ اینج600x1000x2053
ST-FS45U6010-CC-111رک ایستاده ۴۵ یونیت ۱۹ اینج600x1000x2187

شماره مدل رک ها بصورت زیر می باشند :

 • CC (کد رنگ) : LG برای خاکستری روشن و BL برای مشکی
 • "111" : اعداد انتهای کد مشخص کننده گزینه های در و پنل می باشند :
  • عدد اول مشخص کننده خصوصیات درب جلویی است.
  • عدد دوم مشخص کننده  خصوصیات درب پشتی است.
  • عدد سوم مشخص کننده خصوصیات پنل/درب کناری است.