شرکت مهندسی ستاره دنیای فردا

شبکه، نرم افزار (مشاوره، اجرا، تامین قطعات)

رک ایستاده دنیز عمق 60

تولید کننده: 

گزینه های درب و پنل رک ایستاده دنیز

FRONT DOOR Options

 1. Single Openning, Flat Shape, Side Framed Glass Front Door, Single Point Barrel Locking.
 2. Single Openning, Flat Shape, Complete Solid Metal Front Door, Single Point Barrel Locking
 3. Single Openning, Curved Shape, Side Framed Glass Front Door, Single Point Barrel Locking.

REAR DOOR Options

 1. Factory Configurated Screwed and Mechanically Locked Rear Panel included
 2. Hinged and barrel single point locking rear door

SIDE PANEL Options

 1. NO Option, Factory Configurated Side Panels are included
مشخصه ها: 
مشخصه های رک
ظرفیت80kg
عرض600mm
عمق600mm
ارتفاع22U, 26U
رنگخاکستری روشن و مشکی
جدول مشخصات گونه ها: 
شماره مدل رکتوضیحاتابعاد ارتفاع×عمق×عرض (میلی متر)
ST-WM22U6060-CC-111رک ایستاده ۲۲ یونیت ۱۹ اینج600x600x1090
ST-WM26U6060-CC-111رک ایستاده ۲۶ یونیت ۱۹ اینج600x600x1268

شماره مدل رک ها بصورت زیر می باشند :

 • CC (کد رنگ) : LG برای خاکستری روشن و BL برای مشکی
 • "111" : اعداد انتهای کد مشخص کننده گزینه های در و پنل می باشند :
  • عدد اول مشخص کننده خصوصیات درب جلویی است.
  • عدد دوم مشخص کننده  خصوصیات درب پشتی است.
  • عدد سوم مشخص کننده خصوصیات پنل/درب کناری است.